Приложни програми

Определение

Нека започнем от далеч. Какво представлява софтуера? Той е съвкупността от цялата информация от инструкции и данни, необходими за работата на всяка електронноизчислителна машина.

Разделя се на системен и приложен. Приложният софтуер се състои от компютърни програми, предназначени за решаване на конкретни задачи на крайния потребител.

При повечето операционни системи приложните програми не използват директно ресурсите на компютърната система, а работят с тях посредством операционната система.

Видове и категории

photoshop video schetovodstvo

Софтуерни продукти

Платен софтуер - потребителят заплаща еднократно или перио­дично определена сума на автора на софтуера.
Безплатен софтуер:
- free software (свободно разпространявани) - тези програми са със свободен лиценз. Потребителят може да използва, променя и разпространява софтуера
- freeware (безплатни програми) - потребителят може да използва безплатно софтуера, но не може да го променя или разпространява
- shareware (за временно ползване) - по принцип е безплатен софтуер, но с различни ограничения.

Ето някои видове shareware програми: - Adware - напълно функционираща програма, но по време на работата й се показват реклами, които могат да се премахнат, след като се закупи лиценз.
- Trialware - безплатен софтуер, който функционира определено време, след което е нужно да се закупи лиценз.
- Demo (Crippleware) - безплатен софтуер, без възможности за записване и разпечатване.
- Freemium - безплатен софтуер, но определени функционалности са заключени. За да се отключат, е нужен лиценз.

А какво е нужно, за да инсталирате определен софтуер:

За да се идентифицира дали дадена приложна програма отговаря на нуж­дите на една организация, трябва да се отговори на следните въпроси:

Лицензионно споразумение:

Софтуерът е продукт на интелектуално творчество, принадлежи на своите създатели и се закриля от : Закона за авторското право и сродните му права. Приложните програми са обект на авторско право и отношенията между автора и потребителя се уреждат чрез специален документ, на­речен лицензно споразумение. Лицензите предоставят на потребителя правото да ползва софтуера при определени условия.